Kategórie      
Úvod Ovládanie čerpadla

Ovládanie čerpadla

Čerpadlo nikdy nevyberajte podľa údajov na jeho štítku (Hmax , Qmax ), ale vždy podľa čerpacej krivky uvedenej v jeho technickej dokumentácii !

 

Čerpadlo s frekvenčným meničom

je nejmodernejšie riešenie čerpania vody. Premenné otáčky čerpadla umožňujú nastavenie tlaku vody bez ohladu na jeho odoberané množstvo. Riadiaca jednotka čerpadla pomocou frekvenčného meniča ovláda otáčky motora čerpadla.
Čerpadlo má vstavanú ochranu proti chodu na sucho, proti preťaženiu, prehriatiu, prepetia a podpetia. Všetko pre inštaláciu čerpacej stanice je obsiahnuté v kompletnej zostave (riadiaca jednotka, tlaková nádoba, snímač tlaku, kábel, manometer, ventil, ponorné čerpadlo).
Dokáže sa úplne prispôsobiť potrebám závlahového systému tak, aby výtlačné množstvo vody spĺňalo jeho momentálnu potrebu. Spĺňa všetky požiadavky kladené na čerpadla pre AZS, nevýhodou je však vyššia obstarávacia cena.

 

 

Čerpadlo spínané pomocou ovládacieho relé

Ide o nenáročné riešenie pre automatické zavlažovacie systémy, kde

riadiaca jednotka môže priamo pomocou Pump Start Relay spínať jednofázové čerpadlá s príkonom do 1,5 kW.
Pump Start Relay je ovládané z riadiacej jednotky napätím 24 VAC a cez relé spína sieťové napätie 230 VAC pre čerpadlo.
Riadiaca jednotka pri spustení zavlažovania zapne čerpadlo a súčasne otvorí elektromagnetický ventil v príslušnej vetve. Čerpadlo je v chode po celý zavlažovací cyklus a pri jeho ukončení ho riadiaca jednotka vypne. Pre tlumenie tlakových nározov doporučujeme systém vybavit malou tlakovou nádobou (cca 25 litrov). Do systému nie je možné pripojiť vodné zásuvky ani zahradné kohútiky, pretože čerpadlo je v chode iba pri automatickom zavlažovaní. Výhodou je jeho jednoduché zapojenie a možnosť umiestnenia v blízkosti riadiacej jednotky.

Zariadenie „Pump Start Relay“ musí byť umiestnené v suchom prostredí.

 

 

Čerpadlo s vodárňou a tlakovým spínačom

Pre ovládanie čerpacej stanice se najčastejšie používa tlakový spínač, ktorý na základe nastaveného vypínacieho a zapínacieho tlaku spína čerpadlo. Nastavením spínača presne stanovíme potrebné parametre tlaku pre chod automatickej závlahy, prípadne pre iné účely zásobovánia vodou. V optimálnom prípade by malo čerpadlo v celom priebehu zavlažovania bežať bez vypínania. Pri použití tlakového
spínača je bezpodmienečne nutné zaradiť do čerpacej zostavy tlakovú nádobu, která tlmí tlakové rázy v potrubí a vyrovnáva výkyvy v odbere vody. Bežne postačí tlaková nádoba s objemom 25 – 50 litrov. Pri použití tlakového spínača slúží k jeho pripojení 1“ peťcestná armatúra, na ktorú sa súčasne pripája potrubie prívodu vody od čerpadla, potrubie prívodu vody k zavlažovaniu, manometer a tlaková
nádoba.
Tlakový spínač sa používa ako pri ponorných, tak aj u nasávacích čerpadlách.

 

Info Partneri Kontakt

počítadlo.abz.cz

party express

 

žalúzie, rolety, sieťky

 jazierka rossy koi

Copyright 2015 - 2020 © Topzávlahy - Automatická závlaha a zavlažovanie trávnika