Kategórie      
Úvod Zdroje vody pre závlahový systém

Zdroje vody pre závlahový systém

Zdroje vody pro automatický zavlažovací systém (AZS)

 

Studňa

Najčastejším zdrojom vody pre AZS sú kopané alebo vŕtané studne. Tieto systémy majú nízke prevádzkové náklady, pretože hradíte iba elektrickú energiu potrebnú na chod čerpadla, spotrebovanú vodu máte zdarma, ale prvotné investičné náklady sú vyššie ako pri napojení na mestský/obecný vodovod. Sú to predovšetkým náklady na zaobstaranie vhodného čerpadla, vodárne, prípadne náklady na vybudovanie samotnej studne. Základním kritériom je samozrejme dostatočná kapacita vodného zdroja s ohľadom na množstvo vody spotrebovanej automatickým zavlažovacím systémom a prípadne aj domácnosťou. Pri nedostatečnej kapacite vody ide tento problém riešiť vybudovaním plastovej podzemnej akumulačnej nádoby a vhodným čerpadlom iba pre potreby závlahy. Protože studničná voda môže obsahovať mechanické nečistoty, je nutné do základnej zostavy AZS vsadiť účinný filter.

 

 

Mestský/obecný vodovod

Mestský/obecný vodovod je z technického hladiska najjednoduchšším spôsobom pripojenia AZS k zdroju vody, avšak s najdrahšou prevádzkou. Vodovodná prípojka takisto musí spĺňať určité parametre z hladiska tlaku, dostatočného množstva vody a prierezu potrubia. AZS pripájame čo najbližšie za vodomerom, aby straty v potrubí boli čo najnižšie. Aj tu je vhodné do základnej zostavy zaradiť filter. Tento zdroj vody sa dá kombinovať s nádržou na dažďovú vodu.

 

 

 

Dažďová voda

Dažďová voda je pre závlahu veľmi vhodná, pretože je teplejšia a rastliny ju dobre prijímajú. Ak ju chceme používať pre AZS, musíme mať k dispozícii ešte iný zdroj vody, pretože množstvo dažďovej vody je obmezené frekvenciou a výdatnosťou zrážok. Zjednodušene vychádzame z toho, že na závlahu 500 m2 trávniku je denne potreba 1,5 až 2 m3 vody a samotná dažďová voda by nám pravdepodobne skoro došla.
V prípade čerpania vody z nádrže musíme do základnej zostavy AZS zaradiť účinný filter.

 

Info Partneri Kontakt

počítadlo.abz.cz

party express

 

žalúzie, rolety, sieťky

 jazierka rossy koi

Copyright 2015 - 2020 © Topzávlahy - Automatická závlaha a zavlažovanie trávnika