Vretenová kosačka

vretenová kosačka

Princíp vretenovej kosačky, aké sú jej výhody a nevýhody

Vretenová kosačka je kosačka, v ktorej sa čepele otáčajú vertikálne a používajú nožnicový mechanizmus na rezanie stebiel trávy. Vretenová kosačka by mala mať tri až sedem nožov v závislosti od typu modelu.

Golfové ihriská sa najčastejšie kosia vretenovými kosačkami, ktoré sú ťahané traktorom.

Vretenová kosačka tlačená ľuďmi nekosí veľmi vysokú trávu tak dobre alebo tak ľahko.

Akonáhle je však trávnik pod kontrolou, nožnicový rez vretenovej kosačky je pre trávnik zdravší. Ide o presný a čistý strih, ktorý prispieva k zdravšiemu a atraktívnejšiemu trávniku.

Výhody vretenovej kosačkyNevýhody lacnej vretenovej kosačky