Modelovanie terénu

Čo je modelovanie terénu a prečo je dôležité

úprava terénu hrabľami

Modelovanie terénu

Modelácia je úprava terénu do prirodzených tvarov – miernych zaoblených vyvýšenín (kopčekov alebo valov) alebo priehlbín, kde základným znakom je plynulý prechod medzi jednotlivými úrovňami

Pri použití vo svahovitom teréne je náročnejšia na záber plochy (než terasovanie), no výsledkom je veľmi prirodzený vzhľad – vytvorenie mierne zvlneného terénu, vhodného na spojenie terasy s okolím, okolo vodného prvku (prírodného jazierka či potôčika), na okraji pozemku s výhľadom do krajiny. 

Modeláciou môžeme aj opravovať chyby jestvujúceho terénu – zlepšujeme jeho vzhľad vyrovnaním jám či nevhodných priehlbín, zaoblením hrán prudších svahov vytvárame mäkšie povrchové krivky.

Modeláciou vytvárame alebo upravujeme mierne svahy do 20°. Pracujeme na teréne bez ornice (vrchná 20 cm vrstva pôdy), ktorú zlúpneme a odložíme na depóniu, aby sme ju neskôr použili ako najvrchnejšiu vrstvu na výsadbu drevín, kvetín a trávnika. Terén vytvorený modeláciou môžeme bez problémov zatrávniť výsevom alebo obložiť mačinovými plátmi.