Terénne úpravy

Úpravy terénu. Ako na to?

postup pri budovaní chodníku

Terénne úpravy

Terénne pomery na pozemku sa menia už vybudovaním domu, lebo plochu pod ním treba vždy vyrovnať, a to do jednej alebo viacerých úrovní. 

Založenie domu na svahovitom teréne si vyžiada vloženie rovnej plochy do svahu, čo znamená vybudovanie zárezu na jednej a násypu na druhej strane. 

Na rovinnom pozemku si môže nutnosť vyššieho osadenia vyžiadať vybratý typ domu. 

Jednopodlažná stavba s plochou alebo len mierne zošikmenou strechou vyžaduje vyššie osadenie oproti pôvodnému terénu a tým aj vytvorenie násypu a istú modeláciu alebo jemné terasovanie plochy.