Zmeny úrovne

Prečo je vhodné uvažovať nad zmenami úrovne

výsadba zelene

Zmeny úrovne

Atraktivita akéhokoľvek a využiteľnosť najmä svahovitého pozemku sa zvýši, ak pri terénnych úpravách využijeme zmeny úrovní.


Zmena môže byť skokovitá vytvorením terás alebo plynulá pri spojení úrovní svahom. Terén možno vyrovnať na terasách, tie rôznym spôsobom zoskupiť nad sebou a na niektorých miestach spojiť schodmi alebo jednu, prípadne dve úrovne oproti okoliu zahĺbiť, čo oživí najmä fádny terén rovinného pozemku.

Práca s terénom, vyrovnanie častí pozemku, terasovanie, svahovanie, zapúšťanie niektorých plôch s použitím podchytenia opornými múrikmi môžu dodať ploche záhrady intimitu aj na menších pozemkoch a individualitu pôsobenia.