Výsev trávnika

Postup pre zakladanie trávnikov

výsev trávnika

Chcete siaty trávnik? 

Založenie trávnika svojpomocne výsevom sa môže robiť približne od začiatku apríla do polovice septembra. Vtedy má pôda dostatok vlahy a postupným nárastom denných teplôt sa vytvárajú vhodné podmienky na rast trávy. Zakladanie trávnika v lete je menej vhodné, pretože semeno zle klíči a nový trávnik trpí suchom. 

Tento problém možno vyriešiť závlahovým systémom, ktorý zabezpečí rovnomerné zavlažovanie počas celého roka. Ak by sme robili výsev neskôr ako v septembri, môže sa stať, že trávnik nestihne do zimy dostatočne spevnieť a silnejšie mrazy by ho mohli poškodiť. Pokiaľ závlahový systém nemáte, je vhodnejšie sadenie trávnika na jeseň.


Pred výsevom osiva treba pôdu dôkladne pripraviť. Ako prvú vec, ktorú je treba spraviť je postriekať plochu herbicídom aby sa zničila všetka burina, mach a starý trávnik. Po zničení burín treba povrch pozemku skultivovať, aby na ploche neboli žiadne väčšie hrudy.


Ďalej treba vyrovnať terén. Treba si na tom dať záležať, aby na ploche časom nevznikli jamy a prepadliny. Po vyrovnaní treba terén povalcovať. Po povalcovaní sa ukážu nerovnosti, ktoré je nutné vyrovnať hrabľami a znovu povalcovať. Pred výsevom treba plochu jemne pohrabať, aby sa semená trávy zachytili na pôde a tým majú väčšiu šancu vyklíčiť.


Osivo trávy je dobré rozsievať v dvoch smeroch kolmých na seba. Na 1 m2 potrebujeme približne 30 g trávneho osiva + 10 %-nú rezervu na dosievanie v závislosti od trávovej zmesi. To znamená, že s jedným kilogramom osejeme plochu od 25 do 50 m2. Výsev je nutné robiť za bezveterného a suchého počasia.

Netreba tiež zabudnúť na štartovacie hnojivo na zakladanie trávnika. Dodá mu potrebné živiny a zabezpečí správny rast. 


Po výseve osiva je treba hrabľami jemne pohrabať pôdu, aby sa semená trochu poprikrývali pôdou, môže sa použiť valec a celú plochu povalcovať. Nasledujúce dva týždne treba venovať veľkú pozornosť polievaniu vysiatej trávy, aby tráva vyklíčila. Za teplého a vlhkého počasia semená vyklíčia za 1 až 2 týždne. Zavlažovať pôdu treba jemne – kropením, aby sa semienka nevyplavili. Po vysiatej ploche sa nemôže chodiť a zaťažovať ju kým nemajú steblá trávy aspoň 10 cm.


Prvýkrát sa kosí keď má tráva aspoň 10 cm. Kosením treba trávu skracovať o jednu tretinu jej celkovej dĺžky. Nože kosačky musia byť ostré, aby kosačka mladú trávu nevytrhala zo zeme.