Dažďový senzor Rain Clik

dažďový senzor hunter

Dažďový senzor Rain Clik

Najjednoduchším a najúčinnejším prostriedkom vypnutia zavlažovania pri daždivom počasí je čidlo zrážok RAIN-CLIK. Čidlá sú aplikovateľné na všetky druhy zavlažovacích systémov a zabezpečujú vypnutie zavlažovania v prípade keď zavlažovanie nie je potrebné. 

Odlišnosťou od čidiel MINI CLIK je to, že čidlá RAIN CLIK obsahujú systém Quick Response, čo zabezpečuje okamžitú reakciu čidla na zrážky a tým prerušenie zavlažovania aj pri krátkych prehánkach.


Vďaka rýchlej reakcii čidla sa zavlažovací cyklus vypne do 2-5 minút od doby keď začne pršať. Ostatné systémy (čidlá) nevypnú zavlažovací cyklus hneď ako začne pršať, ale až keď spadne časť zrážok na akú je čidlo nastavené (napr. 3mm) a až potom prerušia zavlažovanie. Systém Quick Response ponechá zavlažovanie vypnuté na cca 2-3 hod po daždi v závislosti od klimatických podmienok. Dĺžku vypnutia závlahy sa dá nastaviť ventilačným krúžkom na čidle, ktoré ovplyvňuje dobu vyschnutia korkových krúžkov vo vnútri čidla.


Nastavenie dĺžky vyschnutia korkových krúžkov na základe typu pôdy:


piesčitá pôda ............. 1 deň

hlinito-piesčitá ........... 1-2 dni

hlinitá ....................... 2 dni

hlinito-ílovitá .............. 2-3 dni

ílovitá ....................... 2-3 dni

bahnitá ..................... 3 dni


Čidlo zrážok RAIN-CLIK nepotrebuje žiadnu zvláštnu údržbu, nie je nutné demontovať ho v zimnom období.