Kvapková závlaha

kvapková závlaha

Čo to vlastne je kvapková závlaha?

Kvapôčková závlaha je jedným z najrozšírenejších typov mikrozávlahy. Je používaná v záhradnej a sadovníckej tvorbe. 

Je to spôsob zavlažovania, pri ktorom vodu aplikujeme bezprostredne v oblasti koreňovej zóny. Voda vyteká z kvapkovača v malých dávkach, tzv. po kvapkách a preto ju nazývame kvapková závlaha. Väčšinou je určená pre nadzemnú inštaláciu, s výnimkou podzemnej kvapkovej hadice. Môže byť ako systém ovládaný plne automaticky, alebo manuálne - prívod vody do systému ovládame ručne. 

Poznáme tri základné typy kvapkovej závlahy:

1. Kvapková hadica - najčastejšie používaná s 16mm priemerom. Princíp funkcie hadice je v tom, že v celom profile hadice sú v pravidelných rozstupoch nalisované kvapkovače, tzv. Emitory, z ktorých vyteká voda. Emitor je plastový labyrint a zabezpečuje rovnomerný výtok vody z každého jedného úseku kvapkovej hadice. Bežne na trhu je v ponuke kvapková hadica určená pre okrasné záhrady s rozostupom emitorov 30cm od seba.

2. Kvapkovače  (kvapkovacie hlavice) - sú malé plastové komponenty so zabudovaným labyrintom, valcovitého tvaru s priemerom približne 2cm a dvomi protiľahlými vývodmi. Jeden z vývodov, tzv. tŕň, slúži na prichytenie do hadice a zabezpečuje vstup vody do kvapkovača. Druhým vývodom sa voda uvoľňuje - kvapká. 

Sú určené na povrchovú inštaláciu do PE hadice. Kvapkač sa jednoducho napichne do hadice do vopred pripraveného malého otvoru, ktorý vyrobíme dierovačom. 

3. Kvapková ihla - na jednom konci vybavená hrotom a na protiľahlom konci pripájacím tŕňom. Pripájací tŕň slúži na pripojenie mikrokvapkovej hadice. Podľa typu kvapkovej ihly, môže byť ihla pripojená samostatne do napájacej PE hadice, alebo do setu s kvapkovačom a rozdeľovacou mikroarmatúrou. Sú určené na povrchovú inštaláciu do kvetináčov, malých a veľkých pestovateľských kontajnerov. 

Kvapková závlaha je ideálny spôsob zavlažovania okrasných výsadieb záhonov z kríkov, živých plotov, kvetinových záhonov, okrasných stromov vo výsadbe, ovocných stromov a kríkov v záhrade, zeleninových hriadok, skleníkov a aj závlaha kvetináčov a mobilnej výsadby. 

VÝHODY

Výhod je niekoľko a je len málo situácií, v ktorých nie je možné použiť tento spôsob zavlažovania. Môžeme ich zhrnúť do nasledovných bodov:

NEVÝHODY

Vysoká náročnosť na čistotu a kvalitu vody - podcenená filtrácia vody a prítomnosť usádzajúcich sa zlúčením vo vode môže viesť k skráteniu životnosti systému.