Rotačný postrekovač PGJ

postrekovač hunter pgj

Rotačný postrekovač PGJ

Rotačné postrekovače série PGJ sú určené na zavlažovanie malých a stredne veľkých plôch. Dostrek postrekovačov závisí od druhu a veľkosti použitej trysky. Pri svahovitom teréne je možné k postrekovaču doplniť spätný ventil zabraňujúci vytekaniu vody z postrekovača. 

Pripojovací závit postrekovačov PGJ je 1/2". Postrekovače sú prednastavené na výseč približne 40° s nastaviteľnou výsečou 40° - 360°.


Obsahujú poistný filter, ktorý zabraňuje zaneseniu prevodového mechanizmu postrekovača nečistotami. Pri čistení tohto filtra je potrebné ho najskôr vybrať z tela postrekovača a prepláchnuť čistou vodou. Tento filter ale nenahrádza hlavný filter nečistôt, ktorý je umiestnený za čerpadlom.


Parametre


Pracovný tlak : 1,7 - 3,8 bar

Dostrek: 4,3 - 11,6 m

Spotreba vody: 2,4 - 20,1 l/min


Zväčšenie kruhovej výseče


- otočte hlavicu výsuvníku v smere hodinových ručičiek do polohy pravého dorazu (pri zmene výseče meníme vždy iba ľavý okraj výseče)

- vložte kľúč do otvoru a otočte ním v smere +

- pootočením hlavice skontrolujte nastavenie výseče


Zmenšenie kruhovej výseče


- otočte hlavicu výsuvníku v smere hodinových ručičiek do polohy pravého dorazu (pri zmene výseče meníme vždy iba ľavý okraj výseče)

 

- vložte kľúč do otvoru chyťte hlavicu výsuvníka aby nedošlo k jej pootočeniu a otočte klúčom v smere -

 

- pootočením hlavice skontrolujte nastavenie výseče

 

Skrátenie dostreku


- pomocou regulačného kľúča otočte regulačnú skrutku v smere hodinových ručičiek, skrátenie dostreku ide maximálne o 25%


Predĺženie dostreku


- pomocou regulačného kľúča otočte regulačnú skrutku proti smeru hodinových ručičiek, ak dostrek nie je dostatočný je potrebné použiť silnejšiu trysku s väčším dostrekom