Rotačný postrekovač PGP

postrekovač hunter pgp

Rotačný postrekovač PGP

Rotačné postrekovače série PGP sú určené na zavlažovanie stredne veľkýchveľkých plôch. Dostrek postrekovačov závisí od druhu a veľkosti použitej trysky. Pri svahovitom teréne je možné k postrekovaču doplniť spätný ventil zabraňujúci vytekaniu vody z postrekovača. 

Pripojovací závit postrekovačov PGP je 3/4". Postrekovače sú vyrábané v dvoch prevedeniach a to s pevnou výsečou 360°, alebo s nastaviteľnou výsečou 40° - 360°.


Obsahujú poistný filter, ktorý zabraňuje zaneseniu prevodového mechanizmu postrekovača nečistotami. Pri čistení tohto filtra je potrebné ho najskôr vybrať z tela postrekovača a prepláchnuť čistou vodou.


Parametre


Pracovný tlak: 1,7 - 5,0 bar

Dostrek: 6,4 - 15,8 m

Spotreba vody: 1,9 - 53,4 l/min


Zväčšenie kruhovej výseče


- otočte hlavicu výsuvníku v smere hodinových ručičiek do polohy pravého dorazu (pri zmene výseče meníme vždy iba ľavý okraj výseče)

- vložte kľúč do otvoru a otočte ním v smere +

- pootočením hlavice skontrolujte nastavenie výseče


Zmenšenie kruhovej výseče


- otočte hlavicu výsuvníku v smere hodinových ručičiek do polohy pravého dorazu (pri zmene výseče meníme vždy iba ľavý okraj výseče)

 

- vložte kľúč do otvoru chyťte hlavicu výsuvníka aby nedošlo k jej pootočeniu a otočte ním v smere -

 

- pootočením hlavice skontrolujte nastavenie výseče

 

Skrátenie dostreku


- pomocou regulačného klúča otočte regulačnú skrutku v smere hodinových ručičiek, skrátenie dostreku ide o max 25%

Predĺženie dostreku

- pomocou regulačného kľúča otočte regulačnú skrutku proti smeru hodinových ručičiek, ak dostrek nie je dostatočný je potrebné použiť silnejšiu trysku s väčším dostrekom