Zazimovanie závlahového systému

Zazimovanie závlahy

Ako zazimovať závlahu?

Každý zavlažovací systém treba zazimovať bez ohľadu na značku a množstvo jednotlivých vetiev.


Vyspádovanie potrubia a samovypúšťacie ventily nezabezpečia aby vytiekla úplne všetka voda zo systému. Voda, ktorá zostane v potrubí by mohla pri zamrznutí, kedy zväčší objem, poškodiť celý závlahový systém.


Vyfukovanie závlahy sa robí vhodným kompresorom, ktorý má veľký prietok vzduchu. Stlačeným vzduchom sa vyfúkne všetka voda z potrubia závlahy. 


Tým sa zabezpečí, že voda zo systému vytečie a v potrubiach a elektroventiloch nezostane nič, čo by mohlo poškodiť systém.