Zdroje vody pre závlahový systém

ako zvoliť vhodný zdroj vody na závlahu

Ako vybrať zdroj vody pre závlahu

Možností využitia vody na zavlažovanie je niekoľko. Voda z vodovodu, zo studne, z vrtu alebo dažďová voda z nádrže. Kombinuje sa aj niekoľko rôznych zdrojov, ktoré sú v prípade využívania dažďovej vody priamo nutné. 

Samotný systém dopúšťania musí byť vybudovaný tak, aby sa čo najviac využívala voda z retenčnej nádrže a voda z vodovodu sa používala iba v nutnom prípade.


Mestský alebo obecný vodovod


Mestský alebo obecný vodovod patrí medzi veľmi časté zdroje zavlažovania. Na zriadenie automatickej závlahy je najmenej náročný, nebuduje sa nádrž a netreba ani žiadne čerpadlá. Bohužiaľ vzhľadom k cene vody je prevádzka systému tým najdrahším riešením


Studničná voda


Hneď na začiatku je potrebné rozdeliť tento zdroj na studne kopané a vŕtané.

Pri vŕtaných studniach je problémom sila vrtu. Ak je vrt slabý, je nutné použiť nádrž na dočerpanie vody pre závlahu. 

Kopaná studňa vďaka priemeru výkopu slúži tiež ako zásobáreň vody. Vo väčšine prípadov sa čerpadlo umiestni priamo do studne.


Dažďová voda (retenčná nádoba)


Dažďová voda je najkvalitnejšia voda pre zavlažovanie rastlín a predovšetkým trávnika. Bohužiaľ nie je možné vytvoriť takú zásobu vody, aby sme s ňou vydržali celú sezónu a preto ju musíme kombinovať s iným zdrojom vody, studňou alebo mestskou vodou.