Automatické zavlažovanie

postrekovač hunter s tryskou mp rotator

Automatický zavlažovací systém

Systém automatických závlah je potrebným pomocníkom pri vytvorení a udržaní krásne zeleného trávnika. Podzemná automatická závlaha je set hadíc, elektromagnetických ventilov a postrekovačov, prácu ktorých zabezpečuje riadiaca jednotka závlahy.  

Závlahové systémy preto efektívne riešia problémy so zdĺhavým polievaním trávnika hadicou a rovnomerným zavlažovaním trávnej plochy.

Inštalácia takéhoto závlahového systému trvá 2 až 5 dní v závislosti od veľkosti projektu, ale pri správnej starostlivosti Vám bude slúžiť niekoľko rokov.

Pre úspešnú inštaláciu je dôležitý projekt závlahy, ktorý obsahuje vytypovanie vhodných postrekovačov, ich rozmiestnenie a počet. Takisto je dôležité určiť zdroj vody

A koľko stojí automatická závlaha? Cenu je možné určiť až po vypracovaní projektu závlahy. Obráťte sa na nás a zdarma Vám cenovú ponuku vypracujeme.