Rolovaný trávnik

kobercový trávnik na palete

Kobercový trávnik

Trávnikový koberec je vlastne predpestovaný trávnik špecializovanou firmou. Na pokládku je vhodný približne rok pestovaný, dostatočne prekorenený trávnik, ktorý zvládne náročnú prepravu až k Vám. 

Kobercový trávnik potrebuje rovnakú starostlivosť ako trávnik založený výsevom, ibaže pri výseve je trávnik náročnejší na starostlivosť, pretože je potrebné ničiť buriny, potláčať choroby, dosievať prázdne miesta a toto všetko za Vás pri kobercovom trávniku urobil pestovateľ. 

Aké sú teda výhody kobercového trávnika?  Obrovskou výhodou je okamžité zazelenanie plochy. Približne po 10 dňoch môžete trávnik zaťažovať. 

A čo nevýhody? Nevýhodou je vyššia obstarávacia cena, ktorá je približne 5 € za m² (táto cena neobsahuje úpravu terénu, sieť proti krtom, dopravu a pokládku trávovej mačiny).